Промислові об'єкти

Основна мета установки вентиляції на промислових об’єктах – забезпечення оптимальних умов праці або збереження продукції, а саме – видалення відпрацьованого повітря і подача свіжого в приміщення. Організація повітрообміну – складний процес, що складається з ряду взаємопов’язаних рішень. Промислова вентиляція є конструктивно складною системою, яка створює і підтримує в постійному режимі заданий мікроклімат, тим самим позитивно впливає на продуктивність співробітників і обладнання. Сучасні системи легко керовані механічно або за допомогою електроніки, дозволяють швидко і точно відкоригувати мікроклімат в приміщенні.

Чітке проектування і закладка на етапі будівництва приміщення – запорука функціональності вентиляційної системи. Також цілком допустима модернізація вже існуючої вентиляції або прокладка нової на вже зведеному об’єкті. В обох випадках враховуються заходи безпеки, умови експлуатації обладнання, вимоги до вибухо- і пожежобезпеки.

Хочеться сказати, що кожен етап організації вентилювання промислових об’єктів, починаючи з проектування і підбору обладнання і закінчуючи налагодженням, повинен виконуватися фахівцями, які володіють потрібними знаннями і практичними навичками. VKS-CLIMA на варті кожного вашого вдиху. Наші клієнти дихають свіжим повітрям!