Розробки проектних рішень

Використовується технологія мережевого проектування зі створенням електронної бази, яка істотно скорочує час, витрати і ризики при розробці проектів.

Така організація процесу сприяє оптимізації повного комплексу робіт: проектування, комплектацію, відвантаження, монтаж, інтеграцію та програмування, документування.

Процес розробки документації проводиться із застосуванням передових програмних технологій і дозволяє максимально автоматизувати теплові, гідравлічні, аеродинамічні та акустичні розрахунки і оптимізувати технічні рішення для досягнення високої якості і надійності.

Проект виконується керуючись вимогами:

 • санітарні вимоги
 • будівельно-архітектурні вимоги
 • протипожежні вимоги
 • експлуатаційні вимоги
 • надійність обладнання
 • економічна ефективність

Всі проектні рішення виконуються відповідно до вимог будівельних норм і правил, ДСТУ, санітарно-гігієнічними, протипожежними та інших нормами, що діють на території України.

Склад проекту

 • розробка загальної схеми: загальні дані і характеристики обладнання
 • виконання розрахунку теплопритоків і параметрів повітрообміну
 • пояснювальну записку та техніко-економічне обґрунтування
 • креслення з нанесеними на них елементами
 • аксонометричні схеми вентиляції та кондиціонування повітря
 • специфікації вентиляційного обладнання
 • результати програми підбору обладнання та специфікацію

При підборі обладнання використовуються комп’ютерні програми підбору обладнання, що надаються компаніями-виробниками, що дозволяє підбирати обладнання з оптимальним співвідношенням ціни і якості, а також забезпечувати гнучкість і технологічність впровадження.

Розрахункова частина має

 • розрахунки тепло-і вологонадходжень в приміщення;
 • кількість шкідливих газовиділень (в основному вуглекислого газу CO2);
 • аеродинамічний розрахунок.

На підставі наведених вище розрахунків визначається витрата припливного і витяжного повітря, визначається вид вентиляції, підбирається основне обладнання.

Графічна частина

Графічна частина складається з поверхових планів, розрізів і фрагментів приміщень з нанесеними на них елементами: повітроводів, вентиляторів, повітророзподільників і т. п.

До уваги!

Використання автоматизованої системи диспетчеризації призводить до значного зниження експлуатаційних витрат!

Процес створення проектної документації в нашій компанії здійснюється висококваліфікованими інженерами із застосуванням передових програмних технологій, що дозволяє максимально автоматизувати розрахунки і оптимізувати технічні рішення для досягнення високої якості проектної документації.

Всі проектні рішення виконуються відповідно до вимог будівельних норм і правил , ДСТУ, санітарно-гігієнічними, протипожежними та інших нормами, що діють на території України.

Етапи проектних робіт:

 1. Передпроектна підготовка (Розробка технічного завдання на проект);
 2. Проект, ТЕО (техніко-економічне обґрунтування);
 3. Робочий проект;
 4. Виконавча (Робоча) документація (розробляється після завершення монтажних робіт).

 

Передпроектні пропозиції (ПП) 

На стадії передпроектних пропозицій складається початково-дозвільна документація і розробляються відповідні документи, які проходять узгодження в різних інстанціях.

Розробка документації

Розробка документації на стадії передпроектних пропозицій включає в себе наступні позиції:

 • загальна пояснювальна записка (містить коротку характеристику стану об’єкта, основні техніко-економічні показники і результати розрахунків економічної ефективності проектних рішень, дані про обсяги будівельних і монтажних робіт та ін.);
 • розрахунок навантажень (визначення теплових навантажень і основних навантажень об’єкта для приєднання до мереж);
 • принципові схеми інженерних систем (принципові рішення з інженерного забезпечення-обладнання системами вентиляції – кондиціонування, опалення, диспетчеризації, автоматизації та управління інженерними системами);
 • технологічні рішення (креслення, плани, Специфікація обладнання та матеріалів з прив’язкою та ін.);
 • інженерні системи та обладнання (обстеження можливостей монтажу інженерних систем та обладнання на стадії будівництва об’єкта, зміна якості інженерно-технічного забезпечення при реконструкції об’єкта, заміна мереж інженерно-технічного забезпечення при капітальному ремонті об’єкта).

 

Робочий проект (РП) 

Розробляється на підставі:

 • будівельних планувань;
 • теплотехнічних характеристик будівельних конструкцій;
 • технологічного (докладного зі специфікацією) завдання.

На стадії робочого проекту:

 • проводиться розрахунок тепловиділень і на його підставі розрахунок повітрообміну і кондиціонування для кожного приміщення, що забезпечує необхідні параметри;
 • підбирається обладнання (з визначенням всіх його характеристик);
 • визначаються втрати напору в мережі;
 • остаточно вибираються тип і принципова схема системи і визначається її характеристики, Кількість повітророзподільників і т. д.;
 • викреслюються плани з нанесенням розташування обладнання та розводкою мереж повітроводів і трубопроводів.

Далі:

 • створюються аксонометричні схеми кліматичних систем;
 • виконуються аеродинамічні та гідравлічні розрахунки;
 • визначається рівень шуму;
 • заповнюється специфікація по обладнанню, матеріалами, арматурі і т.д. із зазначенням фірми-виробника і вартості.

Робочий проект вентиляційної системи затверджується в погоджувальних організаціях ( пожежна інспекція, і т.п.) на основі цієї документації виробляють замовлення обладнання.

На цьому стадія проектування закінчується. Робочі креслення передаються монтажній службі на об’єкт.

 

Робоча документація 

Після закінчення монтажних робіт розробляється Робоча документація: складаються виконавчі креслення і виконавча специфікація.

 

Підіб’ємо підсумки по етапах 

 • Звернення Замовника;
 • РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ;
 • Вибір принципової схеми;
 • Розрахунок теплопритоків;
 • Облік додаткових вимог;
 • Вибір оптимального проектного рішення (найважчий етап);
 • ТКП( техніко-комерційна пропозиція), 2-3 варіанти;
 • ТЕО( техніко-економічне обґрунтування), 2-3 варіанти;
 • Прийняття рішення замовником;
 • Робочий проект;
 • Узгодження робочого проекту;
 • Передача робочої документації монтажній службі.

Монтажна служба складає виконавчі креслення і виконавчу специфікацію, за якими і будуть проводити монтаж спроектованої системи.